สรุปยอดห้องอบรม อำเภอปากช่อง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 2 มิถุนายน 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ศาลาประชาคมเมืองปากช่อง 12 กันยายน 2562 260 250 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอปากช่อง 23 กันยายน 2562 220 212 รายชื่อ