สรุปยอดห้องอบรม อำเภอสีคิ้ว

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ศาลาวัดลาดใหญ่ ม.7 ตำบลดอนเมือง 12 กันยายน 2562 120 71 รายชื่อ
2 ศาลาวัดเลิศมงคล หมู่ 16 ตำบลดอนเมือง 14 กันยายน 2562 60 46 รายชื่อ
3 ศาลาเอนกประสงค์บ้านหนองแวง หมู่ 2 ตำบลดอนเมือง 13 กันยายน 2562 160 94 รายชื่อ
4 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 13 กันยายน 2562 160 160 รายชื่อ