สรุปยอดห้องอบรม อำเภอขามทะเลสอ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 2 มิถุนายน 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอขามทะเลสอ 16 ตุลาคม 2562 100 100 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอขามทะเลสอ 17 ตุลาคม 2562 200 200 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอขามทะเลสอ 18 ตุลาคม 2562 100 1 รายชื่อ
4 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง ตำบลหนองสรวง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา (ดนุพล) 30 สิงหาคม 2562 15 15 รายชื่อ