สรุปยอดห้องอบรม อำเภอสูงเนิน

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่1) 6 สิงหาคม 2562 50 19 รายชื่อ
2 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่1) 9 สิงหาคม 2562 50 1 รายชื่อ
3 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่1) 16 สิงหาคม 2562 50 10 รายชื่อ
4 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่1) 20 สิงหาคม 2562 30 8 รายชื่อ
5 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่1) 30 สิงหาคม 2562 30 26 รายชื่อ
6 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่1) 4 กันยายน 2562 50 40 รายชื่อ
7 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่1) 11 กันยายน 2562 50 45 รายชื่อ
8 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่1) 12 กันยายน 2562 60 57 รายชื่อ
9 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่1) 13 กันยายน 2562 50 40 รายชื่อ
10 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่1) 27 กันยายน 2562 100 62 รายชื่อ
11 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่1) 28 กันยายน 2562 100 80 รายชื่อ
12 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่1) 29 กันยายน 2562 100 72 รายชื่อ
13 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่1) 30 กันยายน 2562 100 89 รายชื่อ
14 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่1) 1 ตุลาคม 2562 30 23 รายชื่อ
15 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่1) 4 ตุลาคม 2562 0 1 รายชื่อ
16 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่1) 15 ตุลาคม 2562 30 1 รายชื่อ
17 อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่ 2) 28 กันยายน 2562 100 26 รายชื่อ
18 อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่ 2) 29 กันยายน 2562 100 50 รายชื่อ
19 อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่ 2) 4 ตุลาคม 2562 60 36 รายชื่อ
20 อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่ 2) 16 ตุลาคม 2562 100 71 รายชื่อ
21 อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่ 2) 17 ตุลาคม 2562 100 99 รายชื่อ
22 อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่ 2) 18 ตุลาคม 2562 100 100 รายชื่อ
23 อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่ 2) 21 ตุลาคม 2562 50 32 รายชื่อ
24 อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่ 2) 30 ตุลาคม 2562 100 89 รายชื่อ