สรุปยอดห้องอบรม อำเภอห้วยแถลง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเษตรอำเภอห้วยแถลง(อดิศักดิ์) 17 กันยายน 2562 100 33 รายชื่อ
2 สำนักงานเษตรอำเภอห้วยแถลง(อดิศักดิ์) 18 กันยายน 2562 100 58 รายชื่อ
3 สำนักงานเษตรอำเภอห้วยแถลง(อดิศักดิ์) 20 กันยายน 2562 50 25 รายชื่อ