สรุปยอดห้องอบรม อำเภอพิมาย

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอพิมาย 6 กันยายน 2562 120 97 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอพิมาย 7 กันยายน 2562 120 77 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอพิมาย 8 กันยายน 2562 120 99 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอพิมาย 12 กันยายน 2562 0 2 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอพิมาย 21 กันยายน 2562 100 1 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอพิมาย 22 กันยายน 2562 100 44 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอพิมาย 24 กันยายน 2562 100 16 รายชื่อ