สรุปยอดห้องอบรม อำเภอปักธงชัย

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. บ้านน้อย หมู่ที่ 6 ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย 16 กันยายน 2562 100 70 รายชื่อ
2. บ้านสวนพัฒนา หมู่ที่ 22 ตำบลตะขบ 12 กันยายน 2562 100 96 รายชื่อ
3. ศาลากลางบ้าน ม.13 ต.สะแกราช 12 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
4. ศาลากลางบ้านพัดทะเล หมู่ที่ 2 ต.ลำนางแก้ว 11 กันยายน 2562 30 22 รายชื่อ
5. ศาลากลางบ้านหนองนกเขียน หมู่ที่ 2 ต.ภูหลวง 23 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
6. ศาลาบ้านหนองกก หมู่ที่ 7 ตำบลภูหลวง 5 กันยายน 2562 20 20 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอปักธงชัย 26 สิงหาคม 2562 50 45 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอปักธงชัย 5 กันยายน 2562 50 5 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอปักธงชัย 20 กันยายน 2562 50 10 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 15 สิงหาคม 2562 50 1 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 5 กันยายน 2562 50 10 รายชื่อ