สรุปยอดห้องอบรม อำเภอปักธงชัย

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 บ้านน้อย หมู่ที่ 6 ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย 16 กันยายน 2562 100 70 รายชื่อ
2 บ้านสวนพัฒนา หมู่ที่ 22 ตำบลตะขบ 12 กันยายน 2562 100 96 รายชื่อ
3 ศาลากลางบ้าน ม.13 ต.สะแกราช 12 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
4 ศาลากลางบ้านตูม หมู่ที่ 8 ต.สำโรง 28 กันยายน 2562 50 49 รายชื่อ
5 ศาลากลางบ้านพัดทะเล หมู่ที่ 2 ต.ลำนางแก้ว 11 กันยายน 2562 30 22 รายชื่อ
6 ศาลากลางบ้านพันธ์ุสงวน หมู่ที่ 3 ต.ธงชัยเหนือ 30 กันยายน 2562 120 104 รายชื่อ
7 ศาลากลางบ้านหนองนกเขียน หมู่ที่ 2 ต.ภูหลวง 23 กันยายน 2562 50 49 รายชื่อ
8 ศาลากลางบ้านเชียงสา หมู่ที่ 9 ต.สะแกราช 26 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
9 ศาลาบ้านหนองกก หมู่ที่ 7 ตำบลภูหลวง 5 กันยายน 2562 20 20 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอปักธงชัย 26 สิงหาคม 2562 50 45 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอปักธงชัย 5 กันยายน 2562 50 5 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอปักธงชัย 20 กันยายน 2562 50 10 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 15 สิงหาคม 2562 50 1 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 5 กันยายน 2562 50 10 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 3 ตุลาคม 2562 50 1 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 10 ตุลาคม 2562 50 50 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 17 ตุลาคม 2562 50 7 รายชื่อ
18 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลดอน 26 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ