สรุปยอดห้องอบรม อำเภอประทาย

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอประทาย 7 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอประทาย 5 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ