สรุปยอดห้องอบรม อำเภอบัวใหญ่

อัพเดทเมื่อ วันที่ 2 มิถุนายน 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอบัวใหญ่2 12 กันยายน 2562 100 60 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอบัวใหญ่3 13 กันยายน 2562 60 40 รายชื่อ