สรุปยอดห้องอบรม อำเภอขามสะแกแสง

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอขามสะแกแสง 2 สิงหาคม 2562 90 76 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอขามสะแกแสง 5 สิงหาคม 2562 90 81 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอขามสะแกแสง 9 สิงหาคม 2562 90 86 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอขามสะแกแสง 13 สิงหาคม 2562 90 82 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอขามสะแกแสง 16 สิงหาคม 2562 90 89 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอขามสะแกแสง 19 สิงหาคม 2562 90 89 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอขามสะแกแสง 23 สิงหาคม 2562 90 65 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอขามสะแกแสง 26 สิงหาคม 2562 110 102 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอขามสะแกแสง 30 สิงหาคม 2562 90 58 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอขามสะแกแสง 6 กันยายน 2562 130 120 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอขามสะแกแสง 9 กันยายน 2562 120 96 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอขามสะแกแสง 13 กันยายน 2562 120 92 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอขามสะแกแสง 16 กันยายน 2562 120 2 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอขามสะแกแสง 20 กันยายน 2562 150 150 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอขามสะแกแสง 23 กันยายน 2562 120 85 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอขามสะแกแสง 27 กันยายน 2562 150 109 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอขามสะแกแสง 30 กันยายน 2562 120 25 รายชื่อ