สรุปยอดห้องอบรม อำเภอขามสะแกแสง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอขามสะแกแสง 2 สิงหาคม 2562 90 76 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอขามสะแกแสง 5 สิงหาคม 2562 90 81 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอขามสะแกแสง 9 สิงหาคม 2562 90 86 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอขามสะแกแสง 13 สิงหาคม 2562 90 82 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอขามสะแกแสง 16 สิงหาคม 2562 90 89 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอขามสะแกแสง 19 สิงหาคม 2562 90 89 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอขามสะแกแสง 23 สิงหาคม 2562 90 65 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอขามสะแกแสง 26 สิงหาคม 2562 110 102 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอขามสะแกแสง 30 สิงหาคม 2562 90 58 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอขามสะแกแสง 6 กันยายน 2562 130 111 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอขามสะแกแสง 9 กันยายน 2562 120 96 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอขามสะแกแสง 13 กันยายน 2562 120 92 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอขามสะแกแสง 16 กันยายน 2562 120 1 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอขามสะแกแสง 20 กันยายน 2562 150 141 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอขามสะแกแสง 23 กันยายน 2562 150 119 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอขามสะแกแสง 27 กันยายน 2562 250 212 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอขามสะแกแสง 30 กันยายน 2562 120 27 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอขามสะแกแสง 7 ตุลาคม 2562 120 63 รายชื่อ