สรุปยอดห้องอบรม อำเภอโนนสูง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 3 นครราชสีมา 7 สิงหาคม 2562 50 29 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสูง 28 สิงหาคม 2562 60 1 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสูง 11 กันยายน 2562 50 47 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสูง 12 กันยายน 2562 50 26 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสูง 13 กันยายน 2562 55 48 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสูง 26 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสูง 27 กันยายน 2562 50 22 รายชื่อ
8 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโนนสูง 30 กันยายน 2562 50 46 รายชื่อ
9 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโนนสูง 7 ตุลาคม 2562 50 13 รายชื่อ