สรุปยอดห้องอบรม อำเภอโนนไทย

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ศพก.อำเภอโนนไทย 17 ตุลาคม 2562 25 25 รายชื่อ
2 ศาลาวัดบ้านอ้อ ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทบ 19 กันยายน 2562 100 31 รายชื่อ
3 ศาลาวัดบ้านอ้อ ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทบ 29 กันยายน 2562 100 53 รายชื่อ
4 ศาลาวัดบ้านอ้อ ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทบ 10 ตุลาคม 2562 15 10 รายชื่อ
5 ศาลาวัดบ้านอ้อ ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทบ 12 ตุลาคม 2562 10 5 รายชื่อ
6 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวตำบลสายออ อำเภอโนนไทย 16 ตุลาคม 2562 30 25 รายชื่อ
7 ห้องประชุมโรงเรียนโนนไทย 10 ตุลาคม 2562 30 25 รายชื่อ
8 องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู อำเภอโนนไทย 8 ตุลาคม 2562 30 25 รายชื่อ
9 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านจาก อำเภอโนนไทย 17 ตุลาคม 2562 25 25 รายชื่อ
10 องค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ อำเภอโนนไทย 18 ตุลาคม 2562 30 25 รายชื่อ
11 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวัง อำเภอโนนไทย 16 ตุลาคม 2562 25 25 รายชื่อ
12 องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอโนนไทย 17 ตุลาคม 2562 25 25 รายชื่อ
13 เทศบาลตำบลบัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 16 ตุลาคม 2562 25 25 รายชื่อ