สรุปยอดห้องอบรม อำเภอด่านขุนทด

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 หอประชุมอำเภอด่านขุนทด 16 กันยายน 2562 180 180 รายชื่อ
2 หอประชุมอำเภอด่านขุนทด 17 กันยายน 2562 181 179 รายชื่อ
3 หอประชุมอำเภอด่านขุนทด 18 กันยายน 2562 180 180 รายชื่อ
4 หอประชุมอำเภอด่านขุนทด 23 กันยายน 2562 180 169 รายชื่อ
5 หอประชุมอำเภอด่านขุนทด 25 กันยายน 2562 180 180 รายชื่อ
6 หอประชุมอำเภอด่านขุนทด 26 กันยายน 2562 180 179 รายชื่อ
7 หอประชุมอำเภอด่านขุนทด 27 กันยายน 2562 180 179 รายชื่อ
8 หอประชุมอำเภอด่านขุนทด 28 กันยายน 2562 182 179 รายชื่อ
9 หอประชุมอำเภอด่านขุนทด 29 กันยายน 2562 181 180 รายชื่อ
10 หอประชุมอำเภอด่านขุนทด 30 กันยายน 2562 116 115 รายชื่อ