สรุปยอดห้องอบรม อำเภอด่านขุนทด

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. หอประชุมอำเภอด่านขุนทด 1 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
2. หอประชุมอำเภอด่านขุนทด 4 1 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
3. หอประชุมอำเภอด่านขุนทด 3 1 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
4. หอประชุมอำเภอด่านขุนทด 2 1 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
5. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกราด อ.ด่านขุนทด 2 สิงหาคม 2562 100 0 รายชื่อ
6. องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ 5 สิงหาคม 2562 100 0 รายชื่อ
7. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า 6 สิงหาคม 2562 100 0 รายชื่อ
8. องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ 7 สิงหาคม 2562 100 0 รายชื่อ
9. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า 8 สิงหาคม 2562 100 0 รายชื่อ
10. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกราด อ.ด่านขุนทด 9 สิงหาคม 2562 100 0 รายชื่อ
11. องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ 9 สิงหาคม 2562 100 0 รายชื่อ
12. องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ 13 สิงหาคม 2562 100 0 รายชื่อ
13. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า 14 สิงหาคม 2562 100 0 รายชื่อ
14. องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ 15 สิงหาคม 2562 100 0 รายชื่อ
15. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า 16 สิงหาคม 2562 100 0 รายชื่อ
16. องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด 16 สิงหาคม 2562 100 0 รายชื่อ
17. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกราด อ.ด่านขุนทด 16 สิงหาคม 2562 100 0 รายชื่อ
18. องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ 17 สิงหาคม 2562 100 0 รายชื่อ
19. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร อำเภอด่านขุนทด 19 สิงหาคม 2562 100 0 รายชื่อ
20. องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ 20 สิงหาคม 2562 100 0 รายชื่อ
21. องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด 20 สิงหาคม 2562 100 0 รายชื่อ
22. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า 21 สิงหาคม 2562 100 0 รายชื่อ
23. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร อำเภอด่านขุนทด 21 สิงหาคม 2562 100 0 รายชื่อ
24. องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด 22 สิงหาคม 2562 100 0 รายชื่อ
25. องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ 22 สิงหาคม 2562 100 0 รายชื่อ
26. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า 23 สิงหาคม 2562 100 0 รายชื่อ
27. องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ 24 สิงหาคม 2562 100 0 รายชื่อ
28. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า 27 สิงหาคม 2562 100 0 รายชื่อ
29. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกราด อ.ด่านขุนทด 27 สิงหาคม 2562 100 0 รายชื่อ
30. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า 29 สิงหาคม 2562 100 0 รายชื่อ
31. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกราด อ.ด่านขุนทด 29 สิงหาคม 2562 100 0 รายชื่อ
32. หอประชุมอำเภอด่านขุนทด 2 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
33. องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ 3 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
34. หอประชุมอำเภอด่านขุนทด 4 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
35. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกราด อ.ด่านขุนทด 4 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
36. องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ 5 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
37. องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ 7 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
38. องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ 10 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
39. องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ 12 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
40. องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ 14 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
41. หอประชุมอำเภอด่านขุนทด 16 กันยายน 2562 180 180 รายชื่อ
42. องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ 17 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
43. หอประชุมอำเภอด่านขุนทด 17 กันยายน 2562 181 179 รายชื่อ
44. หอประชุมอำเภอด่านขุนทด 18 กันยายน 2562 180 180 รายชื่อ
45. องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ 19 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
46. หอประชุมอำเภอด่านขุนทด 23 กันยายน 2562 180 106 รายชื่อ
47. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกราด อ.ด่านขุนทด 25 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
48. หอประชุมอำเภอด่านขุนทด 25 กันยายน 2562 180 81 รายชื่อ
49. หอประชุมอำเภอด่านขุนทด 26 กันยายน 2562 200 0 รายชื่อ
50. หอประชุมอำเภอด่านขุนทด 27 กันยายน 2562 200 0 รายชื่อ
51. หอประชุมอำเภอด่านขุนทด 28 กันยายน 2562 200 0 รายชื่อ
52. หอประชุมอำเภอด่านขุนทด 29 กันยายน 2562 200 0 รายชื่อ
53. หอประชุมอำเภอด่านขุนทด 30 กันยายน 2562 200 0 รายชื่อ