สรุปยอดห้องอบรม อำเภอโชคชัย

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโชคชัย​ 1 7 สิงหาคม 2562 15 12 รายชื่อ
2. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโชคชัย​ 1 16 สิงหาคม 2562 0 5 รายชื่อ
3. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโชคชัย​ 1 21 สิงหาคม 2562 0 28 รายชื่อ
4. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโชคชัย​ 1 23 สิงหาคม 2562 0 18 รายชื่อ
5. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโชคชัย​ 1 28 สิงหาคม 2562 0 1 รายชื่อ
6. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโชคชัย​ 1 30 สิงหาคม 2562 0 35 รายชื่อ
7. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโชคชัย​ 1 4 กันยายน 2562 100 91 รายชื่อ
8. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโชคชัย​ 1 5 กันยายน 2562 100 84 รายชื่อ
9. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโชคชัย​ 1 6 กันยายน 2562 100 94 รายชื่อ
10. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโชคชัย​ 1 12 กันยายน 2562 100 93 รายชื่อ
11. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโชคชัย​ 1 13 กันยายน 2562 100 100 รายชื่อ
12. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโชคชัย​ 1 23 กันยายน 2562 150 148 รายชื่อ
13. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโชคชัย​ 1 26 กันยายน 2562 150 123 รายชื่อ
14. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโชคชัย​ 1 27 กันยายน 2562 150 67 รายชื่อ
15. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโชคชัย​ 2 9 สิงหาคม 2562 0 11 รายชื่อ
16. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโชคชัย​ 2 16 สิงหาคม 2562 0 2 รายชื่อ
17. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโชคชัย​ 2 21 สิงหาคม 2562 0 28 รายชื่อ
18. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโชคชัย​ 2 23 สิงหาคม 2562 0 7 รายชื่อ
19. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโชคชัย​ 2 30 สิงหาคม 2562 0 40 รายชื่อ
20. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโชคชัย​ 2 4 กันยายน 2562 0 31 รายชื่อ