สรุปยอดห้องอบรม อำเภอโชคชัย

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโชคชัย​ 1 7 สิงหาคม 2562 15 12 รายชื่อ
2 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโชคชัย​ 1 16 สิงหาคม 2562 0 5 รายชื่อ
3 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโชคชัย​ 1 21 สิงหาคม 2562 0 28 รายชื่อ
4 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโชคชัย​ 1 23 สิงหาคม 2562 0 18 รายชื่อ
5 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโชคชัย​ 1 28 สิงหาคม 2562 0 1 รายชื่อ
6 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโชคชัย​ 1 30 สิงหาคม 2562 0 35 รายชื่อ
7 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโชคชัย​ 1 4 กันยายน 2562 100 91 รายชื่อ
8 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโชคชัย​ 1 5 กันยายน 2562 100 84 รายชื่อ
9 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโชคชัย​ 1 6 กันยายน 2562 100 94 รายชื่อ
10 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโชคชัย​ 1 12 กันยายน 2562 100 93 รายชื่อ
11 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโชคชัย​ 1 13 กันยายน 2562 100 98 รายชื่อ
12 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโชคชัย​ 1 23 กันยายน 2562 150 147 รายชื่อ
13 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโชคชัย​ 1 26 กันยายน 2562 150 130 รายชื่อ
14 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโชคชัย​ 1 27 กันยายน 2562 150 148 รายชื่อ
15 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโชคชัย​ 2 9 สิงหาคม 2562 0 11 รายชื่อ
16 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโชคชัย​ 2 16 สิงหาคม 2562 0 2 รายชื่อ
17 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโชคชัย​ 2 21 สิงหาคม 2562 0 28 รายชื่อ
18 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโชคชัย​ 2 23 สิงหาคม 2562 0 7 รายชื่อ
19 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโชคชัย​ 2 30 สิงหาคม 2562 0 40 รายชื่อ
20 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโชคชัย​ 2 4 กันยายน 2562 0 31 รายชื่อ