สรุปยอดห้องอบรม อำเภอจักราช

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 6 กันยายน 2562 50 1 รายชื่อ
2 หอประชุมอำเภอจักราช 12 กันยายน 2562 400 400 รายชื่อ
3 หอประชุมอำเภอจักราช 13 กันยายน 2562 400 394 รายชื่อ
4 หอประชุมอำเภอจักราช 30 กันยายน 2562 400 400 รายชื่อ
5 องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง อ.จักราช 9 สิงหาคม 2562 50 1 รายชื่อ