สรุปยอดห้องอบรม อำเภอบ้านเหลื่อม

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านเหลื่อม 1 สิงหาคม 2562 50 48 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านเหลื่อม 5 สิงหาคม 2562 50 49 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านเหลื่อม 6 สิงหาคม 2562 50 50 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านเหลื่อม 7 สิงหาคม 2562 50 3 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านเหลื่อม 8 สิงหาคม 2562 50 46 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านเหลื่อม 13 สิงหาคม 2562 50 30 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านเหลื่อม 14 สิงหาคม 2562 50 32 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านเหลื่อม 15 สิงหาคม 2562 50 40 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านเหลื่อม 19 สิงหาคม 2562 50 50 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านเหลื่อม 20 สิงหาคม 2562 50 22 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านเหลื่อม 21 สิงหาคม 2562 50 50 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านเหลื่อม 22 สิงหาคม 2562 50 49 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านเหลื่อม 10 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านเหลื่อม 11 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านเหลื่อม 12 กันยายน 2562 50 38 รายชื่อ