สรุปยอดห้องอบรม อำเภอคง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ศาลาประชาคมบ้านปะคำ ต.บ้านปรางค์ อ.คง 13 สิงหาคม 2562 50 40 รายชื่อ
2 ศาลาประชาคมบ้านปะคำ ต.บ้านปรางค์ อ.คง 14 สิงหาคม 2562 50 25 รายชื่อ
3 ศาลาประชาคมบ้านปะคำ ต.บ้านปรางค์ อ.คง 15 สิงหาคม 2562 50 35 รายชื่อ
4 ศาลาประชาคมบ้านปะคำ ต.บ้านปรางค์ อ.คง 20 สิงหาคม 2562 50 46 รายชื่อ
5 ศาลาประชาคมบ้านปะคำ ต.บ้านปรางค์ อ.คง 21 สิงหาคม 2562 50 26 รายชื่อ
6 ศาลาประชาคมบ้านปะคำ ต.บ้านปรางค์ อ.คง 22 สิงหาคม 2562 60 50 รายชื่อ
7 ศาลาประชาคมบ้านปะคำ ต.บ้านปรางค์ อ.คง 27 สิงหาคม 2562 30 22 รายชื่อ
8 ศาลาประชาคมบ้านปะคำ ต.บ้านปรางค์ อ.คง 28 สิงหาคม 2562 50 43 รายชื่อ
9 ศาลาประชาคมบ้านปะคำ ต.บ้านปรางค์ อ.คง 19 กันยายน 2562 35 31 รายชื่อ
10 ศาลาประชาคมบ้านปะคำ ต.บ้านปรางค์ อ.คง 23 กันยายน 2562 50 49 รายชื่อ
11 ศาลาประชาคมบ้านห้วยทราย ต.หนองมะนาว อ.คง 4 กันยายน 2562 0 34 รายชื่อ
12 ศาลาประชาคมบ้านห้วยทราย ต.หนองมะนาว อ.คง 5 กันยายน 2562 80 76 รายชื่อ
13 ศาลาประชาคมบ้านห้วยทราย ต.หนองมะนาว อ.คง 11 กันยายน 2562 81 81 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอคง 6 สิงหาคม 2562 5 4 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอคง 7 สิงหาคม 2562 10 5 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอคง 8 สิงหาคม 2562 35 24 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอคง 26 สิงหาคม 2562 30 30 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอคง 2 กันยายน 2562 30 28 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอคง 6 กันยายน 2562 45 45 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอคง 25 กันยายน 2562 40 39 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอคง 26 กันยายน 2562 35 35 รายชื่อ