สรุปยอดห้องอบรม อำเภอคง

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอคง 6 สิงหาคม 2562 5 4 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอคง 7 สิงหาคม 2562 10 5 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอคง 8 สิงหาคม 2562 35 24 รายชื่อ
4. ศาลาประชาคมบ้านปะคำ ต.บ้านปรางค์ อ.คง 13 สิงหาคม 2562 50 40 รายชื่อ
5. ศาลาประชาคมบ้านปะคำ ต.บ้านปรางค์ อ.คง 14 สิงหาคม 2562 50 25 รายชื่อ
6. ศาลาประชาคมบ้านปะคำ ต.บ้านปรางค์ อ.คง 15 สิงหาคม 2562 50 35 รายชื่อ
7. ศาลาประชาคมบ้านปะคำ ต.บ้านปรางค์ อ.คง 20 สิงหาคม 2562 50 46 รายชื่อ
8. ศาลาประชาคมบ้านปะคำ ต.บ้านปรางค์ อ.คง 21 สิงหาคม 2562 50 26 รายชื่อ
9. ศาลาประชาคมบ้านปะคำ ต.บ้านปรางค์ อ.คง 22 สิงหาคม 2562 60 50 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอคง 26 สิงหาคม 2562 30 30 รายชื่อ
11. ศาลาประชาคมบ้านปะคำ ต.บ้านปรางค์ อ.คง 27 สิงหาคม 2562 30 22 รายชื่อ
12. ศาลาประชาคมบ้านปะคำ ต.บ้านปรางค์ อ.คง 28 สิงหาคม 2562 50 43 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอคง 2 กันยายน 2562 30 28 รายชื่อ
14. ศาลาประชาคมบ้านห้วยทราย ต.หนองมะนาว อ.คง 5 กันยายน 2562 80 76 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอคง 6 กันยายน 2562 45 45 รายชื่อ
16. ศาลาประชาคมบ้านห้วยทราย ต.หนองมะนาว อ.คง 11 กันยายน 2562 81 81 รายชื่อ
17. ศาลาประชาคมบ้านห้วยทราย ต.หนองมะนาว อ.คง 12 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
18. ศาลาประชาคมบ้านห้วยทราย ต.หนองมะนาว อ.คง 13 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
19. ศาลาประชาคมบ้านห้วยทราย ต.หนองมะนาว อ.คง 17 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
20. ศาลาประชาคมบ้านห้วยทราย ต.หนองมะนาว อ.คง 18 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
21. ศาลาประชาคมบ้านห้วยทราย ต.หนองมะนาว อ.คง 19 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
22. ศาลาประชาคมบ้านปะคำ ต.บ้านปรางค์ อ.คง 23 กันยายน 2562 45 42 รายชื่อ
23. ศาลาประชาคมบ้านปะคำ ต.บ้านปรางค์ อ.คง 24 กันยายน 2562 45 0 รายชื่อ