สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเสิงสาง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 บ้านลำเพียกพัฒนา ม.6 โนนสมบูรณ์ 22 กันยายน 2562 100 29 รายชื่อ
2 ศาลาประชาคม ดอนแขวน 22 กันยายน 2562 200 189 รายชื่อ
3 ศาลาประชาคมบ้านบ่อลิง ตำบลโนนสมบูรณ์ 16 กันยายน 2562 100 35 รายชื่อ
4 ศาลาประชาคมบ้านลำเพียกพัฒนา 20 กันยายน 2562 100 56 รายชื่อ
5 ศาลาประชาคมบ้านหนองลังกา 12 กันยายน 2562 100 45 รายชื่อ
6 ศาลาประชาคมบ้านหนองลังกา 14 กันยายน 2562 50 17 รายชื่อ
7 ศาลาประชาคมบ้านโคกน้อย 5 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
8 ศาลาประชาคมบ้านโนนสำราญ 24 กันยายน 2562 150 81 รายชื่อ
9 ศาลาประชาคมบ้้านสมบัติเจริญ 27 กันยายน 2562 50 1 รายชื่อ
10 ศาลาประชาคมสระตะเคียนหมู่ 1 9 ตุลาคม 2562 100 29 รายชื่อ
11 ศาลาประชาคมสระตะเคียนหมู่ 1 17 ตุลาคม 2562 100 57 รายชื่อ
12 ศาลาประชาคมสระตะเคียนหมู่ 1 18 ตุลาคม 2562 100 58 รายชื่อ
13 ศาลาประชาคมสระตะเคียนหมู่ 1 19 ตุลาคม 2562 100 9 รายชื่อ
14 ศาลาประชาคมสระตะเคียนหมู่ 1 21 ตุลาคม 2562 100 49 รายชื่อ
15 ศาลาประชาคมหนองตูม 18 กันยายน 2562 70 69 รายชื่อ
16 ศาลาประชาคมหมู่ 1 เสิงสาง 10 ตุลาคม 2562 100 48 รายชื่อ
17 ศาลาประชาคมหมู่ 1 เสิงสาง 11 ตุลาคม 2562 100 18 รายชื่อ
18 ศาลาประชาคมหมู่ 1 เสิงสาง 17 ตุลาคม 2562 100 32 รายชื่อ
19 ศาลาประชาคมหมู่ 1 เสิงสาง 18 ตุลาคม 2562 100 33 รายชื่อ
20 ศาลาประชาคมหมู่ 1 เสิงสาง 20 ตุลาคม 2562 100 4 รายชื่อ
21 ศูนย์เรียนรู้บ้านโนนสมบูรณ์หมู่ที่1(ศาลาประชาคมหมู่1) 11 กันยายน 2562 100 50 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอเสิงสาง 17 กันยายน 2562 100 63 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอเสิงสาง 23 กันยายน 2562 20 4 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอเสิงสาง 24 กันยายน 2562 10 1 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอเสิงสาง 25 กันยายน 2562 100 35 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอเสิงสาง 16 ตุลาคม 2562 100 86 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอเสืงสาง 17 ตุลาคม 2562 50 21 รายชื่อ
28 สำนักง่านเกษตรอำเภอเสิงสาง 15 ตุลาคม 2562 50 4 รายชื่อ
29 องค์การบริหารส่วนตำบลสุขไพบูลย์ 13 กันยายน 2562 100 38 รายชื่อ
30 องค์การบริหารส่วนตำบลสุขไพบูลย์ 16 กันยายน 2562 100 64 รายชื่อ