สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเมืองนครราชสีมา

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 วัดสีมุมใต้ 6 กันยายน 2562 150 150 รายชื่อ
2 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา 9 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
3 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง 9 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
4 เทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ 18 กันยายน 2562 40 20 รายชื่อ
5 เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง 10 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
6 เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง 12 กันยายน 2562 0 1 รายชื่อ
7 เทศบาล​ตำบลไชย​มงคล​ อำเภอเมือง​นครราชสีมา​ 21 ตุลาคม 2562 0 1 รายชื่อ
8 เทสบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30 กันยายน 2562 100 100 รายชื่อ