สรุปยอดห้องอบรม อำเภอวังสมบูรณ์

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 หอประชุมอำเภอวังสมบูรณ์ 1 สิงหาคม 2562 80 27 รายชื่อ
2 หอประชุมอำเภอวังสมบูรณ์ 6 สิงหาคม 2562 80 36 รายชื่อ
3 หอประชุมอำเภอวังสมบูรณ์ 8 สิงหาคม 2562 80 46 รายชื่อ
4 หอประชุมอำเภอวังสมบูรณ์ 13 สิงหาคม 2562 80 43 รายชื่อ
5 หอประชุมอำเภอวังสมบูรณ์ 15 สิงหาคม 2562 80 47 รายชื่อ
6 หอประชุมอำเภอวังสมบูรณ์ 20 สิงหาคม 2562 100 62 รายชื่อ
7 หอประชุมอำเภอวังสมบูรณ์ 22 สิงหาคม 2562 100 51 รายชื่อ
8 หอประชุมอำเภอวังสมบูรณ์ 27 สิงหาคม 2562 100 30 รายชื่อ
9 หอประชุมอำเภอวังสมบูรณ์ 28 สิงหาคม 2562 100 59 รายชื่อ
10 หอประชุมอำเภอวังสมบูรณ์ 2 กันยายน 2562 100 62 รายชื่อ
11 หอประชุมอำเภอวังสมบูรณ์ 4 กันยายน 2562 100 59 รายชื่อ
12 หอประชุมอำเภอวังสมบูรณ์ 6 กันยายน 2562 80 55 รายชื่อ
13 หอประชุมอำเภอวังสมบูรณ์ 9 กันยายน 2562 100 55 รายชื่อ
14 หอประชุมอำเภอวังสมบูรณ์ 11 กันยายน 2562 100 58 รายชื่อ
15 หอประชุมอำเภอวังสมบูรณ์ 16 กันยายน 2562 100 55 รายชื่อ
16 หอประชุมอำเภอวังสมบูรณ์ 18 กันยายน 2562 100 55 รายชื่อ
17 หอประชุมอำเภอวังสมบูรณ์ 23 กันยายน 2562 100 57 รายชื่อ
18 หอประชุมอำเภอวังสมบูรณ์ 25 กันยายน 2562 100 60 รายชื่อ
19 หอประชุมอำเภอวังสมบูรณ์ 30 กันยายน 2562 100 52 รายชื่อ
20 หอประชุมอำเภอวังสมบูรณ์ 2 ตุลาคม 2562 100 59 รายชื่อ
21 หอประชุมอำเภอวังสมบูรณ์ 7 ตุลาคม 2562 100 58 รายชื่อ
22 หอประชุมอำเภอวังสมบูรณ์ 9 ตุลาคม 2562 100 58 รายชื่อ
23 หอประชุมอำเภอวังสมบูรณ์ 14 ตุลาคม 2562 100 50 รายชื่อ
24 หอประชุมอำเภอวังสมบูรณ์ 16 ตุลาคม 2562 100 24 รายชื่อ
25 หอประชุมอำเภอวังสมบูรณ์ 23 ตุลาคม 2562 100 15 รายชื่อ
26 หอประชุมอำเภอวังสมบูรณ์ 30 ตุลาคม 2562 100 1 รายชื่อ