สรุปยอดห้องอบรม อำเภอโคกสูง

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสูง 7 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสูง 14 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสูง 21 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสูง 28 สิงหาคม 2562 50 50 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสูง 2 กันยายน 2562 60 60 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสูง 9 กันยายน 2562 60 50 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสูง 16 กันยายน 2562 80 62 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสูง 23 กันยายน 2562 60 0 รายชื่อ