สรุปยอดห้องอบรม อำเภอโคกสูง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสูง 28 สิงหาคม 2562 50 50 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสูง 2 กันยายน 2562 60 60 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสูง 9 กันยายน 2562 60 50 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสูง 16 กันยายน 2562 80 62 รายชื่อ