สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเขาฉกรรจ์

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ศาลากลางบ้านหมู่ 13 ตำบลหนองหว้า 3 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
2 ศาลากลางบ้านหมู่ 6 ตำบลหนองหว้า 6 กันยายน 2562 40 40 รายชื่อ
3 ศาลากลางบ้านหมู่ที่ 10 ตำบลหนองหว้า 4 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
4 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเขาฉกรรจ์ 20 สิงหาคม 2562 1 1 รายชื่อ
5 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเขาฉกรรจ์ 21 สิงหาคม 2562 1 1 รายชื่อ
6 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเขาฉกรรจ์ 22 สิงหาคม 2562 11 11 รายชื่อ
7 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเขาฉกรรจ์ 23 สิงหาคม 2562 26 25 รายชื่อ
8 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเขาฉกรรจ์ 26 สิงหาคม 2562 45 17 รายชื่อ
9 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเขาฉกรรจ์ 27 สิงหาคม 2562 50 13 รายชื่อ
10 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเขาฉกรรจ์ 28 สิงหาคม 2562 52 52 รายชื่อ
11 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเขาฉกรรจ์ 29 สิงหาคม 2562 50 50 รายชื่อ
12 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเขาฉกรรจ์ 30 สิงหาคม 2562 50 50 รายชื่อ
13 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเขาฉกรรจ์ 11 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
14 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเขาฉกรรจ์ 12 กันยายน 2562 45 44 รายชื่อ
15 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเขาฉกรรจ์ 13 กันยายน 2562 45 43 รายชื่อ
16 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเขาฉกรรจ์ 17 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
17 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเขาฉกรรจ์ 18 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
18 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเขาฉกรรจ์ 19 กันยายน 2562 45 45 รายชื่อ
19 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเขาฉกรรจ์ 20 กันยายน 2562 45 45 รายชื่อ