สรุปยอดห้องอบรม อำเภออรัญประเทศ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 09:34:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ห้องประชุมอาคารแคนตาลูป 22 สิงหาคม 2562 20 1 รายชื่อ
2 ห้องประชุมอาคารแคนตาลูป 27 สิงหาคม 2562 50 41 รายชื่อ
3 ห้องประชุมอาคารแคนตาลูป 28 สิงหาคม 2562 50 46 รายชื่อ
4 ห้องประชุมอาคารแคนตาลูป 29 สิงหาคม 2562 50 34 รายชื่อ
5 ห้องประชุมอาคารแคนตาลูป 30 สิงหาคม 2562 50 1 รายชื่อ
6 ห้องประชุมอาคารแคนตาลูป 2 กันยายน 2562 50 2 รายชื่อ
7 ห้องประชุมอาคารแคนตาลูป 17 กันยายน 2562 50 45 รายชื่อ
8 ห้องประชุมอาคารแคนตาลูป 18 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
9 ห้องประชุมอาคารแคนตาลูป 19 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
10 ห้องประชุมอาคารแคนตาลูป 20 กันยายน 2562 50 2 รายชื่อ
11 ห้องประชุมอาคารแคนตาลูป 23 กันยายน 2562 50 23 รายชื่อ
12 ห้องประชุมอาคารแคนตาลูป 24 กันยายน 2562 50 30 รายชื่อ
13 ห้องประชุมอาคารแคนตาลูป 25 กันยายน 2562 50 16 รายชื่อ