สรุปยอดห้องอบรม อำเภอวัฒนานคร

อัพเดทเมื่อ วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ศพก.หนองน้ำใส ตำบลหนองน้ำใส 21 สิงหาคม 2562 50 36 รายชื่อ
2 ศพก.หนองน้ำใส ตำบลหนองน้ำใส 22 สิงหาคม 2562 50 10 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 26 สิงหาคม 2562 100 60 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 27 สิงหาคม 2562 100 100 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 28 สิงหาคม 2562 100 100 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 29 สิงหาคม 2562 100 100 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 30 สิงหาคม 2562 100 97 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 2 กันยายน 2562 100 98 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 3 กันยายน 2562 100 99 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 16 กันยายน 2562 100 97 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 17 กันยายน 2562 100 2 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 23 กันยายน 2562 100 9 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 25 กันยายน 2562 50 12 รายชื่อ