สรุปยอดห้องอบรม อำเภอวัฒนานคร

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 5 สิงหาคม 2562 100 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 9 สิงหาคม 2562 100 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 13 สิงหาคม 2562 100 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 16 สิงหาคม 2562 100 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 19 สิงหาคม 2562 100 0 รายชื่อ
6. ศพก.หนองน้ำใส ตำบลหนองน้ำใส 21 สิงหาคม 2562 50 36 รายชื่อ
7. ศาลากลางบ้านหนองหล่ม หมู่4 ตำบลหนองแวง 21 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
8. ที่ทำการกำนันตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร 21 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
9. ศพก.หนองน้ำใส ตำบลหนองน้ำใส 22 สิงหาคม 2562 50 10 รายชื่อ
10. ที่ทำการกำนันตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร 22 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
11. ศาลากลางบ้าน หมู่ 9 ตำบลช่องกุ่ม 22 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
12. ที่ทำการกำนันตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร 23 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
13. ศพก.หนองน้ำใส ตำบลหนองน้ำใส 23 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 23 สิงหาคม 2562 100 0 รายชื่อ
15. ศพก.หนองน้ำใส ตำบลหนองน้ำใส 26 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 26 สิงหาคม 2562 100 60 รายชื่อ
17. ที่ทำการกำนันตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร 26 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
18. ศาลากลางบ้านหนองหล่ม หมู่4 ตำบลหนองแวง 27 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
19. ที่ทำการกำนันตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร 27 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 27 สิงหาคม 2562 100 100 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 28 สิงหาคม 2562 100 100 รายชื่อ
22. ที่ทำการกำนันตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร 28 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
23. ศาลากลางบ้าน หมู่ 9 ตำบลช่องกุ่ม 29 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
24. ที่ทำการกำนันตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร 29 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 29 สิงหาคม 2562 100 100 รายชื่อ
26. ที่ทำการกำนันตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร 30 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 30 สิงหาคม 2562 100 97 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 2 กันยายน 2562 100 98 รายชื่อ
29. ที่ทำการกำนันตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร 2 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
30. ศพก.หนองน้ำใส ตำบลหนองน้ำใส 2 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
31. ศาลากลางบ้านหนองหล่ม หมู่4 ตำบลหนองแวง 3 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
32. ศพก.หนองน้ำใส ตำบลหนองน้ำใส 3 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
33. สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 3 กันยายน 2562 100 99 รายชื่อ
34. ที่ทำการกำนันตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร 3 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
35. ที่ทำการกำนันตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร 4 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
36. ศพก.หนองน้ำใส ตำบลหนองน้ำใส 4 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
37. สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 4 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
38. ที่ทำการกำนันตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร 5 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
39. ศพก.หนองน้ำใส ตำบลหนองน้ำใส 5 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
40. สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 5 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
41. ศาลากลางบ้าน หมู่ 9 ตำบลช่องกุ่ม 5 กันยายน 2562 40 0 รายชื่อ
42. ที่ทำการกำนันตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร 6 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
43. สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 6 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
44. ศพก.หนองน้ำใส ตำบลหนองน้ำใส 6 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
45. สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 9 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
46. ที่ทำการกำนันตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร 9 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
47. ศพก.หนองน้ำใส ตำบลหนองน้ำใส 9 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
48. ศพก.หนองน้ำใส ตำบลหนองน้ำใส 10 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
49. ศาลากลางบ้านหนองหล่ม หมู่4 ตำบลหนองแวง 10 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
50. ที่ทำการกำนันตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร 10 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
51. ที่ทำการกำนันตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร 11 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
52. ศพก.หนองน้ำใส ตำบลหนองน้ำใส 11 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
53. ที่ทำการกำนันตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร 12 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
54. ศาลากลางบ้าน หมู่ 9 ตำบลช่องกุ่ม 12 กันยายน 2562 40 0 รายชื่อ
55. ศพก.หนองน้ำใส ตำบลหนองน้ำใส 12 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
56. ที่ทำการกำนันตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร 13 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
57. ศพก.หนองน้ำใส ตำบลหนองน้ำใส 13 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
58. ที่ทำการกำนันตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร 16 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
59. ศพก.หนองน้ำใส ตำบลหนองน้ำใส 16 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
60. สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 16 กันยายน 2562 100 98 รายชื่อ
61. ศพก.หนองน้ำใส ตำบลหนองน้ำใส 17 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
62. ศาลากลางบ้านหนองหล่ม หมู่4 ตำบลหนองแวง 17 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
63. สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 17 กันยายน 2562 100 1 รายชื่อ
64. ที่ทำการกำนันตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร 17 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
65. ที่ทำการกำนันตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร 18 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
66. ศพก.หนองน้ำใส ตำบลหนองน้ำใส 18 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
67. ศาลากลางบ้าน หมู่ 9 ตำบลช่องกุ่ม 19 กันยายน 2562 40 0 รายชื่อ
68. ที่ทำการกำนันตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร 19 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
69. ศพก.หนองน้ำใส ตำบลหนองน้ำใส 19 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
70. ที่ทำการกำนันตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร 20 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
71. ศพก.หนองน้ำใส ตำบลหนองน้ำใส 20 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
72. สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 23 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
73. ที่ทำการกำนันตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร 23 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
74. ศพก.หนองน้ำใส ตำบลหนองน้ำใส 23 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
75. ศาลากลางบ้านหนองหล่ม หมู่4 ตำบลหนองแวง 24 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
76. ที่ทำการกำนันตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร 24 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
77. ศพก.หนองน้ำใส ตำบลหนองน้ำใส 24 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
78. ศพก.หนองน้ำใส ตำบลหนองน้ำใส 25 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
79. ที่ทำการกำนันตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร 25 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
80. ศาลากลางบ้าน หมู่ 9 ตำบลช่องกุ่ม 26 กันยายน 2562 40 0 รายชื่อ
81. ที่ทำการกำนันตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร 26 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
82. ศพก.หนองน้ำใส ตำบลหนองน้ำใส 26 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
83. ศพก.หนองน้ำใส ตำบลหนองน้ำใส 27 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
84. ที่ทำการกำนันตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร 27 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
85. สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 30 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
86. ที่ทำการกำนันตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร 30 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
87. ศพก.หนองน้ำใส ตำบลหนองน้ำใส 30 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
88. ศาลากลางบ้านหนองหล่ม หมู่4 ตำบลหนองแวง 30 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ