สรุปยอดห้องอบรม อำเภอคลองหาด

อัพเดทเมื่อ วันที่ 12 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหาด 29 สิงหาคม 2562 100 100 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหาด 3 กันยายน 2562 100 85 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหาด 11 กันยายน 2562 100 94 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหาด 16 กันยายน 2562 100 96 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหาด 17 กันยายน 2562 100 2 รายชื่อ