สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเมืองสระแก้ว

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 วัดน้ำซับ ม.1 สระขวัญ 5 สิงหาคม 2562 10 1 รายชื่อ
2 ศาลากลางบ้านหมู่ที่ 6 ตำบลศาลาลำดวน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 11 กันยายน 2562 50 48 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 13 กันยายน 2562 30 10 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 16 กันยายน 2562 30 27 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 17 กันยายน 2562 30 18 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 18 กันยายน 2562 30 9 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 23 กันยายน 2562 30 29 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 24 กันยายน 2562 40 37 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 25 กันยายน 2562 30 28 รายชื่อ