สรุปยอดห้องอบรม อำเภอองครักษ์

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอองครักษ์ 17 กันยายน 2562 50 10 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอองครักษ์ 20 กันยายน 2562 50 35 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอองครักษ์ 24 กันยายน 2562 50 12 รายชื่อ