สรุปยอดห้องอบรม อำเภอบ้านนา

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา ( ห้องประชุมใหญ่) 22 สิงหาคม 2562 50 1 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา ( ห้องประชุมใหญ่) 4 กันยายน 2562 60 60 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา ( ห้องประชุมใหญ่) 5 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา ( ห้องประชุมใหญ่) 10 กันยายน 2562 50 1 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา ( ห้องประชุมใหญ่) 18 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา ( ห้องประชุมใหญ่) 19 กันยายน 2562 32 32 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา ( ห้องประชุมใหญ่) 20 กันยายน 2562 31 31 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา ( ห้องประชุมใหญ่) 23 กันยายน 2562 31 31 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา ( ห้องประชุมใหญ่) 24 กันยายน 2562 40 33 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา ( ห้องประชุมใหญ่) 25 กันยายน 2562 31 31 รายชื่อ