สรุปยอดห้องอบรม อำเภอปากพลี

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอปากพลี 5 สิงหาคม 2562 50 3 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอปากพลี 5 กันยายน 2562 50 20 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอปากพลี 6 กันยายน 2562 50 20 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอปากพลี 9 กันยายน 2562 50 23 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอปากพลี 10 กันยายน 2562 50 23 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอปากพลี 11 กันยายน 2562 50 28 รายชื่อ