สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเมืองนครนายก

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 10 กันยายน 2562 120 102 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 18 กันยายน 2562 110 89 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 19 กันยายน 2562 120 104 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 20 กันยายน 2562 0 2 รายชื่อ