สรุปยอดห้องอบรม อำเภอศรีมหาโพธิ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีมหาโพธิ 1 สิงหาคม 2562 20 16 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีมหาโพธิ 16 สิงหาคม 2562 20 16 รายชื่อ
3 โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม 27 สิงหาคม 2562 100 90 รายชื่อ