สรุปยอดห้องอบรม อำเภอศรีมหาโพธิ

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีมหาโพธิ 1 สิงหาคม 2562 20 16 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีมหาโพธิ 7 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีมหาโพธิ 9 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีมหาโพธิ 14 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีมหาโพธิ 16 สิงหาคม 2562 20 16 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีมหาโพธิ 20 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีมหาโพธิ 23 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
8. โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม 27 สิงหาคม 2562 100 90 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีมหาโพธิ 30 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีมหาโพธิ 3 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีมหาโพธิ 5 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีมหาโพธิ 6 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีมหาโพธิ 10 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีมหาโพธิ 12 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีมหาโพธิ 17 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีมหาโพธิ 19 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีมหาโพธิ 24 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีมหาโพธิ 26 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ