สรุปยอดห้องอบรม อำเภอประจันตคาม

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 องค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด 23 กันยายน 2562 150 140 รายชื่อ
2 โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม 1 กันยายน 2562 60 55 รายชื่อ