สรุปยอดห้องอบรม อำเภอกบินทร์บุรี

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านนา 4 กันยายน 2562 130 123 รายชื่อ
2 ศาลากลางบ้านเขาถ้ำ 3 กันยายน 2562 130 122 รายชื่อ
3 ศาลาบ้านวังมะกรูด 18 กันยายน 2562 110 110 รายชื่อ
4 องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน 5 กันยายน 2562 40 30 รายชื่อ
5 เทศบาลตำบลสระบัว 27 กันยายน 2562 60 55 รายชื่อ
6 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโปร่งสะเดา 26 กันยายน 2562 150 132 รายชื่อ
7 โรงเรียนบ้านโคกสั้น 5 กันยายน 2562 80 75 รายชื่อ