สรุปยอดห้องอบรม อำเภอกบินทร์บุรี

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. ศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านนา 4 กันยายน 2562 130 123 รายชื่อ
2. ศาลากลางบ้านเขาถ้ำ 3 กันยายน 2562 130 122 รายชื่อ
3. ศาลาบ้านวังมะกรูด 18 กันยายน 2562 110 110 รายชื่อ
4. สถานีอมัยคลองตามั่น 26 กันยายน 2562 120 116 รายชื่อ
5. องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน 5 กันยายน 2562 40 30 รายชื่อ
6. เทศบาลตำบลสระบัว 27 กันยายน 2562 60 10 รายชื่อ
7. โรงเรียนบ้านโคกสั้น 5 กันยายน 2562 80 75 รายชื่อ