สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเมืองปราจีนบุรี

อัพเดทเมื่อ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ที่ทำการกลุ่ม IPM หมู่ 16บ้านพระ 20 กันยายน 2562 60 60 รายชื่อ
2 ศพก.ดงขี้เหล็ก 5 กันยายน 2562 50 41 รายชื่อ
3 ศาลาประชาคม หมู่ 13 บ้านพระ 19 กันยายน 2562 65 62 รายชื่อ
4 ศาลาประชาคม หมู่ 18บ้านพระ 18 กันยายน 2562 30 24 รายชื่อ
5 ศาลาประชาคม หมู่ 9 บ้านพระ 16 กันยายน 2562 50 26 รายชื่อ
6 อบต.เนินหอม 31 ตุลาคม 2562 50 43 รายชื่อ
7 อบต.โคกไม้ลาย 18 ตุลาคม 2562 100 65 รายชื่อ
8 อบต.ไม้เค็ด 4 ตุลาคม 2562 130 79 รายชื่อ
9 อบต.ไม้เค็ด 28 ตุลาคม 2562 80 54 รายชื่อ
10 ออมทรัพย์ หมู่ 6บ้านดงบัง 4 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
11 ออมทรัพย์หมู่ 10บ้านขอนขว้าง 3 ตุลาคม 2562 100 68 รายชื่อ