สรุปยอดห้องอบรม อำเภอคลองเขื่อน

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองเขื่อน 4 กันยายน 2562 26 26 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองเขื่อน 6 กันยายน 2562 25 17 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองเขื่อน 11 กันยายน 2562 22 22 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองเขื่อน 12 กันยายน 2562 20 20 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองเขื่อน 16 กันยายน 2562 25 23 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองเขื่อน 25 กันยายน 2562 30 27 รายชื่อ