สรุปยอดห้องอบรม อำเภอท่าตะเกียบ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะเกียบ 5 สิงหาคม 2562 0 1 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะเกียบ 20 สิงหาคม 2562 80 68 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะเกียบ 21 สิงหาคม 2562 50 22 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะเกียบ 28 สิงหาคม 2562 60 58 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะเกียบ 29 สิงหาคม 2562 65 62 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะเกียบ 30 สิงหาคม 2562 50 50 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะเกียบ 31 สิงหาคม 2562 70 68 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะเกียบ 24 กันยายน 2562 110 108 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะเกียบ 25 กันยายน 2562 85 81 รายชื่อ