สรุปยอดห้องอบรม อำเภอท่าตะเกียบ

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะเกียบ 5 สิงหาคม 2562 0 1 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะเกียบ 20 สิงหาคม 2562 80 68 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะเกียบ 21 สิงหาคม 2562 50 22 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะเกียบ 28 สิงหาคม 2562 60 58 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะเกียบ 29 สิงหาคม 2562 65 63 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะเกียบ 30 สิงหาคม 2562 50 50 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะเกียบ 31 สิงหาคม 2562 70 68 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะเกียบ 24 กันยายน 2562 110 86 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะเกียบ 25 กันยายน 2562 60 38 รายชื่อ