สรุปยอดห้องอบรม อำเภอแปลงยาว

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ศาลาประชาคมหมู่7 ตำบลหนองไม้แก่น อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24 กันยายน 2562 40 34 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอแปลงยาว 3 กันยายน 2562 35 32 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอแปลงยาว 19 กันยายน 2562 35 34 รายชื่อ