สรุปยอดห้องอบรม อำเภอสนามชัยเขต

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอสนามชัยเขต 30 สิงหาคม 2562 100 74 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอสนามชัยเขต 2 กันยายน 2562 100 66 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอสนามชัยเขต 9 กันยายน 2562 100 41 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอสนามชัยเขต 10 กันยายน 2562 100 42 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอสนามชัยเขต 18 กันยายน 2562 100 30 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอสนามชัยเขต 23 กันยายน 2562 110 107 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอสนามชัยเขต 25 กันยายน 2562 100 79 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอสนามชัยเขต 26 กันยายน 2562 100 77 รายชื่อ