สรุปยอดห้องอบรม อำเภอพนมสารคาม

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 6 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 7 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 13 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 14 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 20 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 21 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 27 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 28 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 3 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 4 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 10 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 11 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 17 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 18 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 24 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 25 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 1 ตุลาคม 2562 30 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 2 ตุลาคม 2562 30 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 8 ตุลาคม 2562 30 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 9 ตุลาคม 2562 30 0 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 15 ตุลาคม 2562 30 0 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 16 ตุลาคม 2562 30 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 24 ตุลาคม 2562 30 0 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 25 ตุลาคม 2562 30 0 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 29 ตุลาคม 2562 30 0 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 30 ตุลาคม 2562 30 0 รายชื่อ