สรุปยอดห้องอบรม อำเภอพนมสารคาม

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 21 กันยายน 2562 80 49 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 30 กันยายน 2562 80 52 รายชื่อ