สรุปยอดห้องอบรม อำเภอบ้านโพธิ์

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 3 กันยายน 2562 15 10 รายชื่อ
2 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 19 กันยายน 2562 15 12 รายชื่อ