สรุปยอดห้องอบรม อำเภอบางปะกง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะกง 14 สิงหาคม 2562 20 1 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะกง 10 กันยายน 2562 10 6 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะกง 18 กันยายน 2562 20 18 รายชื่อ