สรุปยอดห้องอบรม อำเภอบางคล้า

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 ตำบลสาวชะโงกอำเภอบางคล้า 19 กันยายน 2562 23 19 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอบางคล้า 8 สิงหาคม 2562 25 22 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอบางคล้า 20 สิงหาคม 2562 20 9 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอบางคล้า 28 สิงหาคม 2562 20 18 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอบางคล้า 5 กันยายน 2562 23 23 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอบางคล้า 11 กันยายน 2562 21 21 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอบางคล้า 13 กันยายน 2562 23 22 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอบางคล้า 18 กันยายน 2562 25 25 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอบางคล้า 20 กันยายน 2562 25 24 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอบางคล้า 25 กันยายน 2562 26 25 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอบางคล้า 26 กันยายน 2562 28 28 รายชื่อ