สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สหกรณ์การเกษตรแปดริ้ว จำกัด สาขาบางเตย 12 กันยายน 2562 50 44 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 10 กันยายน 2562 50 46 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 18 กันยายน 2562 50 46 รายชื่อ
4. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองจุกกระเฌอ 9 กันยายน 2562 60 50 รายชื่อ
5. องค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 5 กันยายน 2562 80 54 รายชื่อ