สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สหกรณ์การเกษตรแปดริ้ว จำกัด สาขาบางเตย 12 กันยายน 2562 50 44 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 10 กันยายน 2562 50 46 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 18 กันยายน 2562 50 46 รายชื่อ
4 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองจุกกระเฌอ 9 กันยายน 2562 60 50 รายชื่อ
5 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองจุกกระเฌอ 24 กันยายน 2562 40 35 รายชื่อ
6 องค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 5 กันยายน 2562 80 54 รายชื่อ