สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเกาะช้าง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ศาลาประชาคม หมู่ 1 ตำบลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด 1 สิงหาคม 2562 20 6 รายชื่อ
2 ศาลาประชาคม หมู่ 1 ตำบลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด 29 สิงหาคม 2562 30 27 รายชื่อ
3 ศาลาประชาคม หมู่ 1 ตำบลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด 13 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ