สรุปยอดห้องอบรม อำเภอคลองใหญ่

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองใหญ่ 29 สิงหาคม 2562 4 3 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองใหญ่ 30 สิงหาคม 2562 45 9 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองใหญ่ 3 กันยายน 2562 30 26 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองใหญ่ 12 กันยายน 2562 25 13 รายชื่อ