สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเขาคิชฌกูฏ

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. ศาลาวัดจันทเขลม หมู่ 2 ตำบลจันทเขลม 20 สิงหาคม 2562 30 30 รายชื่อ
2. ศาลากลางบ้าน หมู่ 9 ตำบลคลองพลู 21 สิงหาคม 2562 30 30 รายชื่อ
3. ศูนย์ดำรงธรรม หมู่ 4 ตำบลคลองพลู 23 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
4. ศาลาวัดท่าอุดม หมู่ 1 ตำบลตะเคียนทอง 25 สิงหาคม 2562 30 30 รายชื่อ
5. ศาลาวัดทุ่งกะบิน หมู่ 5 ตำบลคลองพลู 28 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
6. ศาลากลางบ้าน ม.3 ต.ตะเคียนทอง 29 สิงหาคม 2562 50 50 รายชื่อ
7. ศาลากลางบ้าน ม.5 ต.ตะเคียนทอง 30 สิงหาคม 2562 30 30 รายชื่อ
8. ศาลากลางบ้าน หมู่ 8 ตำบลชากไทย 12 กันยายน 2562 60 47 รายชื่อ
9. ศาลากลางบ้าน หมู่ 10 ตำบลคลองพลู 13 กันยายน 2562 50 26 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ 14 กันยายน 2562 51 51 รายชื่อ
11. ศาลากลางบ้าน หมู่ 3 ตำบลชากไทย 16 กันยายน 2562 40 0 รายชื่อ
12. ศาลาวัดคลองเกวียนลอย หมู่ 1 ตำบลคลองพลู 17 กันยายน 2562 53 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ 21 กันยายน 2562 50 3 รายชื่อ
14. ศาลาวัดทุ่งกะบิน หมู่ 5 ตำบลคลองพลู 23 กันยายน 2562 30 10 รายชื่อ