สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเขาคิชฌกูฏ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ศาลากลางบ้าน ม.3 ต.ตะเคียนทอง 29 สิงหาคม 2562 50 47 รายชื่อ
2 ศาลากลางบ้าน ม.5 ต.ตะเคียนทอง 30 สิงหาคม 2562 30 27 รายชื่อ
3 ศาลากลางบ้าน หมู่ 10 ตำบลคลองพลู 13 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
4 ศาลากลางบ้าน หมู่ 3 ตำบลชากไทย 16 กันยายน 2562 60 46 รายชื่อ
5 ศาลากลางบ้าน หมู่ 8 ตำบลชากไทย 12 กันยายน 2562 60 44 รายชื่อ
6 ศาลากลางบ้าน หมู่ 9 ตำบลคลองพลู 21 สิงหาคม 2562 31 31 รายชื่อ
7 ศาลาวัดคลองเกวียนลอย หมู่ 1 ตำบลคลองพลู 17 กันยายน 2562 63 63 รายชื่อ
8 ศาลาวัดจันทเขลม หมู่ 2 ตำบลจันทเขลม 20 สิงหาคม 2562 30 30 รายชื่อ
9 ศาลาวัดทุ่งกะบิน หมู่ 5 ตำบลคลองพลู 28 สิงหาคม 2562 30 30 รายชื่อ
10 ศาลาวัดท่าอุดม หมู่ 1 ตำบลตะเคียนทอง 25 สิงหาคม 2562 30 28 รายชื่อ
11 ศูนย์ดำรงธรรม หมู่ 4 ตำบลคลองพลู 23 สิงหาคม 2562 30 30 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ 14 กันยายน 2562 51 51 รายชื่อ