สรุปยอดห้องอบรม อำเภอแก่งหางแมว

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งหางแมว 6 สิงหาคม 2562 200 165 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งหางแมว 13 สิงหาคม 2562 0 20 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งหางแมว 26 สิงหาคม 2562 75 75 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งหางแมว 27 สิงหาคม 2562 75 75 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งหางแมว 28 สิงหาคม 2562 75 75 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งหางแมว 29 สิงหาคม 2562 75 75 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งหางแมว 11 กันยายน 2562 160 146 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งหางแมว 12 กันยายน 2562 160 143 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งหางแมว 8 ตุลาคม 2562 100 75 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งหางแมว 9 ตุลาคม 2562 100 38 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งหางแมว 16 ตุลาคม 2562 100 39 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งหางแมว 17 ตุลาคม 2562 60 37 รายชื่อ