สรุปยอดห้องอบรม อำเภอมะขาม

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 วัดทุ่งบอน 21 สิงหาคม 2562 50 50 รายชื่อ
2 วัดท่าหลวงบน 22 สิงหาคม 2562 50 50 รายชื่อ
3 วัดบ้านอ่าง 23 สิงหาคม 2562 50 7 รายชื่อ
4 วัดบ้านอ่าง 18 กันยายน 2562 10 3 รายชื่อ
5 วัดบ้านอ่าง 16 ตุลาคม 2562 50 9 รายชื่อ
6 วัดหนองอ้อ 4 กันยายน 2562 50 35 รายชื่อ
7 ศาลาประจำหมู่ 6 12 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
8 ศาลาประจำหมู่บ้านหมู่ที่ 10 ตำบลมะขาม 21 สิงหาคม 2562 50 50 รายชื่อ
9 ศาลาประจำหมู่บ้านหมู่ที่ 3 ตำบลมะขาม 16 กันยายน 2562 50 39 รายชื่อ
10 ศาลาประจำหมู่บ้านหมู่ที่ 3 ตำบลมะขาม 17 กันยายน 2562 50 5 รายชื่อ
11 ศาลาประจำหมู่บ้านหมู่ที่ 4 ตำบลอ่างคีรี 5 กันยายน 2562 50 40 รายชื่อ
12 ศาลาวัดบ้านปึก 21 สิงหาคม 2562 50 50 รายชื่อ
13 ศาลาหมู่ที่ 2 ตำบลฉมัน อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 13 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
14 ศาลาหมู่ที่ 2 ตำบลฉมัน อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 16 กันยายน 2562 20 6 รายชื่อ
15 ศาลาเอนกประสงค์วัดโคกตะพง ตำบลวังแซ้ม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 11 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
16 ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 9 ตำบลฉมัน อำเภอมะขาม 22 สิงหาคม 2562 50 50 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอมะขาม 21 สิงหาคม 2562 60 1 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอมะขาม 23 กันยายน 2562 30 22 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอมะขาม 24 กันยายน 2562 50 21 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอมะขาม 4 ตุลาคม 2562 30 1 รายชื่อ
21 สำนักงานเทศบาลตำบลท่าหลวง 12 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
22 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองมะลิ 17 กันยายน 2562 50 25 รายชื่อ
23 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองมะลิ 7 ตุลาคม 2562 30 1 รายชื่อ