สรุปยอดห้องอบรม อำเภอมะขาม

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอมะขาม 5 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอมะขาม 9 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอมะขาม 13 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอมะขาม 16 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอมะขาม 19 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
6. ศาลาวัดบ้านปึก 21 สิงหาคม 2562 50 48 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอมะขาม 21 สิงหาคม 2562 60 1 รายชื่อ
8. วัดทุ่งบอน 21 สิงหาคม 2562 50 50 รายชื่อ
9. ศาลาประจำหมู่บ้านหมู่ที่ 10 ตำบลมะขาม 21 สิงหาคม 2562 50 49 รายชื่อ
10. ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 9 ตำบลฉมัน อำเภอมะขาม 22 สิงหาคม 2562 50 50 รายชื่อ
11. วัดท่าหลวงบน 22 สิงหาคม 2562 50 50 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอมะขาม 23 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
13. วัดบ้านอ่าง 23 สิงหาคม 2562 50 5 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอมะขาม 26 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
15. วัดหนองอ้อ 4 กันยายน 2562 50 31 รายชื่อ
16. ศาลาประจำหมู่บ้านหมู่ที่ 4 ตำบลอ่างคีรี 5 กันยายน 2562 50 41 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอมะขาม 6 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอมะขาม 9 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
19. ศาลาเอนกประสงค์วัดโคกตะพง ตำบลวังแซ้ม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 11 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
20. ศาลาประจำหมู่ 6 12 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
21. สำนักงานเทศบาลตำบลท่าหลวง 12 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
22. ศาลาหมู่ที่ 2 ตำบลฉมัน อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 13 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
23. สำนักงานเทศบาลตำบลท่าหลวง 13 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอมะขาม 13 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
25. ศาลาประจำหมู่บ้านหมู่ที่ 4 ตำบลอ่างคีรี 15 กันยายน 2562 10 0 รายชื่อ
26. สำนักงานเทศบาลตำบลท่าหลวง 16 กันยายน 2562 10 0 รายชื่อ
27. วัดหนองอ้อ 16 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
28. ศาลาหมู่ที่ 2 ตำบลฉมัน อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 16 กันยายน 2562 20 6 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอมะขาม 16 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
30. ศาลาประจำหมู่บ้านหมู่ที่ 3 ตำบลมะขาม 16 กันยายน 2562 50 39 รายชื่อ
31. ศาลาประจำหมู่บ้านหมู่ที่ 3 ตำบลมะขาม 17 กันยายน 2562 50 5 รายชื่อ
32. ศาลาเอนกประสงค์วัดโคกตะพง ตำบลวังแซ้ม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 17 กันยายน 2562 5 0 รายชื่อ
33. ศาลาเอนกประสงค์วัดโคกตะพง ตำบลวังแซ้ม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 18 กันยายน 2562 17 0 รายชื่อ
34. วัดบ้านอ่าง 18 กันยายน 2562 10 3 รายชื่อ
35. สำนักงานเทศบาลตำบลท่าหลวง 18 กันยายน 2562 7 0 รายชื่อ
36. ศาลาประจำหมู่ 6 18 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
37. สำนักงานเกษตรอำเภอมะขาม 20 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
38. สำนักงานเกษตรอำเภอมะขาม 23 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
39. สำนักงานเกษตรอำเภอมะขาม 27 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
40. สำนักงานเกษตรอำเภอมะขาม 4 ตุลาคม 2562 30 0 รายชื่อ
41. สำนักงานเกษตรอำเภอมะขาม 7 ตุลาคม 2562 30 0 รายชื่อ
42. สำนักงานเกษตรอำเภอมะขาม 11 ตุลาคม 2562 30 0 รายชื่อ
43. สำนักงานเกษตรอำเภอมะขาม 16 ตุลาคม 2562 30 0 รายชื่อ
44. สำนักงานเกษตรอำเภอมะขาม 18 ตุลาคม 2562 30 0 รายชื่อ