สรุปยอดห้องอบรม อำเภอโป่งน้ำร้อน

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ศาลากองทุนแม่ของแผ่นดินชุมชนบ้านจางวาง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี 26 สิงหาคม 2562 60 60 รายชื่อ
2 ศาลาประชาคมหมู่บ้านคลองเร่ว หมู่ที่ 8 ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี 19 สิงหาคม 2562 65 64 รายชื่อ
3 ศาลาเอนกประสงค์บ้านนาสนาดก์ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี 16 กันยายน 2562 60 60 รายชื่อ