สรุปยอดห้องอบรม อำเภอท่าใหม่

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ศาลาวัดสระแก้ว 20 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ
2 ศาลาวัดสระแก้ว 27 กันยายน 2562 20 20 รายชื่อ
3 ศาลาวัดสระแก้ว 18 ตุลาคม 2562 5 4 รายชื่อ
4 ศาลาวัดสระแก้ว 25 ตุลาคม 2562 10 1 รายชื่อ
5 ศาลาวัดแพร่งขาหยั่ง หมู่ 15 ต.สองพี่น้อง 17 กันยายน 2562 150 128 รายชื่อ
6 ศาลาหมู่บ้าน ม.14 ต.ทุ่งเบญจา 17 ตุลาคม 2562 145 141 รายชื่อ
7 ศาลาหมู่บ้าน ม.2 ต.ทุ่งเบญจา 2 ตุลาคม 2562 100 69 รายชื่อ
8 ศาลาหมู่บ้าน ม.8 ต.เขาแก้ว 27 สิงหาคม 2562 60 60 รายชื่อ
9 ศาลาหมู่บ้าน ม.9 ต.เขาแก้ว 19 ตุลาคม 2562 100 76 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าใหม่ 6 กันยายน 2562 60 60 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าใหม่ 13 กันยายน 2562 100 100 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าใหม่ 16 กันยายน 2562 100 100 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าใหม่ 20 กันยายน 2562 60 60 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าใหม่ 27 กันยายน 2562 70 65 รายชื่อ